MISSIÓ

Oferir un producte turístic de qualitat orientat al client familiar, tot fomentant un equip humà i professional compromès i motivat a superar les expectatives dels nostres clients; tot això, en un entorn d’excel·lència i vocació de servei, impulsant un creixement rendible i sostenible, amb visió a llarg termini i respectuós amb la societat i el medi ambient.

 

VALORS

ORIENTACIÓ AL CLIENT
La satisfacció dels nostres clients és el nostre objectiu màxim. Sempre ens trobaran atents, propers i disposats a donar respostes i solucions.

PROFESSIONALITAT
Fomentem i adeqüem de manera contínua la nostra formació i els nostres coneixements als requeriments del nostre treball i a l’evolució del sector i de la societat.

 

 

ÈTICA I HONESTEDAT
La nostra conducta i el nostre treball són coherents amb el nostre pensament i la nostra aptitud: professionals al servei del client. Tractem les persones amb dignitat, respecte i equitat, tot impulsant una actitud oberta i positiva a la integració de cultures diferents.

TREBALL EN EQUIP I COMPANYONIA:
El que som i el que aconseguim és el resultat de la interacció i la col•laboració entre persones que treballem per assolir una meta comuna: la satisfacció de les necessitats del client.

En l’equip hi ha contribucions individuals, però l’èxit final mai és el resultat de la “brillantor” d’una única persona.

 

 

INICIATIVA I ESPERIT DE MILLORA

Ens anticipem, invertim en la millora i en la cerca de solucions innovadores i eficients que ens permetin desenvolupar la nostra missió i convertir-nos en un referent dins del sector.

COMPROMÍS I RESPONSABILITAT
La nostra conducta i la nostra actitud han de ser respectuoses amb nosaltres mateixos, els nostres companys, el client, els nostres proveïdors, la societat i la població que ens envolta; així contribuïm de manera activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental.